Strategia podatkowa

Zgodnie z art. 27c Ustawy o CIT podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy, zobowiązani są do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Wypełniając ten obowiązek Fabet-Konstrukcje Sp. z o.o. zamieszcza wymagane informacje.

Informacja o strategii podatkowej za 2020 rok.