Kontakt

Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o.
ul. Wileńska 2
25-411 Kielce
NIP: 657-265-79-16
Tel.: +48 41 34-17-925

Biuro w Warszawie
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 110-15-27

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241993

Kapitał zakładowy 1 350 000,00 PLN opłacony w całości.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by dostarczać Ci dopasowane do Twoich potrzeb aktualne informacje o naszych usługach doradczych.
  4. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Fabet – Konstrukcje Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wileńska 2, 25-411 Kielce. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo do dostępu do danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do informacji o odbiorcach, którym administrator ujawnił dane osobowe
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
  • prawo do nie podlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

  Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w treści Twojej wiadomości. Wypełniając i wysyłając do nas poniższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia informacji, o które prosisz. Twoje dane będą przetwarzane na czas udzielania informacji lub realizacji umowy zawartej w jej wyniku. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@fabet.com.pl