2005-2012

ZDROWA

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Robyg Construction Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 1130 m3
ILOŚĆ STALI: 1130 t
LOKALIZACJA: WARSZAWA
POWIERZCHNIA STROPÓW: 21720 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 10515 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: IV.2009
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: II.2010

Budynek Mieszkalny z garażem podziemnym „Przy Zdrowej” etap M IV przy ul. Zdrowej w Warszawie