2013-2015

ZĄBKI

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: KB Dom
ILOŚĆ BETONU: 1130 m3
ILOŚĆ STALI: 1390 t
LOKALIZACJA: ZĄBKI
POWIERZCHNIA STROPÓW: 12300 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 13149 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: I.2014
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: I.2015

Zespół sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz wspólnym garażem podziemnym przy ul. Powstańców i ul. Andersena w Ząbkach