2013-2015

WEST GATE

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Projekt 3 Grupa Echo Investment
ILOŚĆ BETONU: 17 400 m3
ILOŚĆ STALI: 2 390 t
LOKALIZACJA: Wrocław
POWIERZCHNIA STROPÓW: 29 900 m2
ZAKRES ROBÓT: Generalny Wykonawca Konstrukcji
WARTOŚĆ NETTO: 25 773 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: IX.2013
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: V.2015

Budynek Biurowy „West Gate” przy ul. Lotniczej we Wrocławiu