2018

TAŚMOWA - ETAP MA, MB, MC

ZAMAWIAJĄCY: Echo Investment S.A.

ILOŚĆ BETONU: 11 320 m3
ILOŚĆ STALI: 1 344 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 16 990 m2
WARTOŚĆ NETTO: 16 094 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: I.2018
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: IX.2018

Kompleksowe wykonanie konstrukcji żelbetowej wraz z robotami ziemnymi, murarskimi, instalacją uziemiającą i podposadzkową na budowie osiedla mieszkaniowego Reset – etap MA, MB, MC przy ul. Taśmowej w Warszawie