2016

TARNOWSKA

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Neoinvest Sp. z o.o.

ILOŚĆ BETONU: 3 600 m3
ILOŚĆ STALI: 470 t
LOKALIZACJA: KIELCE
POWIERZCHNIA STROPÓW: 6 000 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet
WARTOŚĆ NETTO: 4 755 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VII.2015
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: V.2016

Budynek Usługowo – Handlowy z garażem podziemnym w przy ul. Tarnowskiej w Kielcach