2016

ROZALII

AMAWIAJĄCY / INWESTOR: Transfer Multisort Elektonic Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 2 825 m3
ILOŚĆ STALI: 378 t
LOKALIZACJA: Łódź
POWIERZCHNIA STROPÓW: 5 700 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 5 700 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: I.2016
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: X.2016

Czterokondygnacyjny budynek biurowy przy ul. Rozalii 1 w Łodzi