2005-2012

LAZUROWA

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: J.W. Construction Holding S.A.
ILOŚĆ BETONU: 15 760 m3
ILOŚĆ STALI: 1 660 t
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 39 000 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet
WARTOŚĆ NETTO: 12 300 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VI.2007
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2008

Osiedle Mieszkaniowe Lazurowa przy ul. Lazurowej w Warszawie