2013-2015

KONSTRUKTORSKA I

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Park Rozwoju Grupa Echo Investment S.A.
ILOŚĆ BETONU: 41 900 m3
ILOŚĆ STALI: 5010 T
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 62700 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury + dachy (GW)
WARTOŚĆ NETTO: 51079 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: X.2012
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: II.2015

Kompleks Biurowy „Park Rozwoju” – etap I i II przy ul. Konstruktorskiej 10 w Warszawie