2018

GRZYBOWSKA ETAP J

ZAMAWIAJĄCY: Echo Investments S.A.

ILOŚĆ BETONU: 12 630 m3
ILOŚĆ STALI: 1 498 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 24 170 m2
WARTOŚĆ NETTO: 17 514 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VIII.2017
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2018

 

Generalne wykonawstwo stanu surowego otwartego budynku biurowego przy ul. Grzybowskiej – etap J w Warszawie