2013-2015

GBC INFLANCKA II

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: HB Reavis Spol. s. r.o (Słowacja)
ILOŚĆ BETONU: 41 900 m3
ILOŚĆ STALI: 5500 t
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 86 800 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet (GW)
WARTOŚĆ NETTO: 45 130 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: IX.2014
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: XII.2015

Budynek Biurowo Usługowy „Gdański Business Center – budynek C i D” przy ul. Inflanckiej w Warszawie