2018

FORUM WOLA ETAP I I II

ZAMAWIAJĄCY: Robyg Construction Sp. z o.o.

ILOŚĆ BETONU: 18 500 m3
ILOŚĆ STALI: 2 200 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 37 800 m2
WARTOŚĆ NETTO: 22 779 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VIII.2017
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VII.2018

Generalne wykonawstwo stanu surowego otwartego wraz z robotami murarskimi oraz zabezpieczeniem wykopów ściankami berlińskimi na budowie osiedla mieszkaniowego Forum Wola – etap I i II przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie.