roboty murarskie

Wykonawstwo robót murowych stanowi niekiedy nierozłączne uzupełnienie prac przy realizacji stanu surowego. Własne ekipy wykwalifikowanych murarzy pozwalają na płynne wykonywanie prac murarskich przy optymalnej koordynacji i dostosowaniu do tempa wykonywania robót żelbetowych. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku obiektów o konstrukcji murowej nośnej.