izolacje

Nasza Spółka korzysta z usług własnych wyspecjalizowanych ekip lub firm zajmujących się wykonywaniem izolacji zarówno powłokowych, membranowych jak i ostatnio najczęściej stosowanej technologii „białej wanny”. Wykonywanie izolacji stanowi największe wyzwanie przy zapewnieniu szczelności podziemia budynku szczególnie w warunkach zimowych lub jego eksploatacji przy niekorzystnym poziomie wód gruntowych.