generalne wykonawstwo

Ceniąc czas i nakłady Inwestora obejmujemy budowy w systemie Generalnego Wykonawcy stanu surowego otwartego. Przejęty plac budowy zagospodarowujemy i wyposażamy we wszystkie niezbędne elementy, instalacje potrzebne do prowadzenia prac, w tym własne zaplecze kontenerowe. Wykonanie obejmuje pełny zakres RMS. Taki system pozwala na znacznie lepszą organizację procesu budowy w zakresie logistyki i koordynacji robót oraz szybszą reakcję na zaistniałe problemy wynikające z błędów projektowych. Dodatkowo zapewnia pełen komfort Klienta związany z kwestiami odpowiedzialności za poszczególne segmenty robót, szczególnie na ich styku.