2018

SZPITAL MSWIA

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA

ILOŚĆ BETONU: 1 530 m3
ILOŚĆ STALI: 121 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 6 170 m2
WARTOŚĆ NETTO: 2 900 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: XI.2017
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2018

Budowa Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA przy ul. Wojska Polskiego 51 w Kielcach. W zakresie realizowanych w konsorcjum z firmą PEB Fabet S.A. i Uni-Park Sp. z o.o. było wykonanie uzbrojenia i zagospodarowania terenu, wykonanie robót ziemnych oraz konstrukcji budynku w stanie surowym zamkniętym. Dodatkowo wykonano stację trafo oraz garaż dla karetek ze zbiornikiem p. poż.