2016

ZĄBKI II

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: KB Dom
ILOŚĆ BETONU: 13 836 m3
ILOŚĆ STALI: 1 558 t
LOKALIZACJA: ZĄBKI
POWIERZCHNIA STROPÓW: 12 300 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 13806 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: I.2016
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: XI.2016