2017

VILLA NOBILE

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Robyg Construction Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 66590 m3
ILOŚĆ STALI: 7629 t
LOKALIZACJA: WARSZAWA
POWIERZCHNIA STROPÓW: 131000 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 70130 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: X.2010
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: X.2014