2017

SYMETRIS II

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Echo – Symetris Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 4 600 m3
ILOŚĆ STALI: 649 t
LOKALIZACJA: ŁÓDŹ
POWIERZCHNIA STROPÓW: 10 750 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 6 504 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VI.2016
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2017

Symetris Business Park to Łódzki biurowiec w granicach dzielnicy Widzew przy ulicy Piłsudskiego 86.