2013-2015

POSTĘPU 14

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: HB Reavis Spol. s. r.o (Słowacja)
ILOŚĆ BETONU: 27 400 m3
ILOŚĆ STALI: 3780 t
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 55 000 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet (GW)
WARTOŚĆ NETTO: 28 244 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: II.2014
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: I.2015

Budynek Biurowy „Postępu 14” przy ul. Postępu w Warszawie