2017

PODIUM PARK

ZAMAWIAJĄCY: Podium Investment Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 15 670 m3
ILOŚĆ STALI: 1724
LOKALIZACJA: Kraków
POWIERZCHNIA STROPÓW: 27 760 m2
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: X.2016
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: X.2017

Budynek biurowy Podium Park przy ul. Jana Pawła II w Krakowie