2017

KASPRZAKA

ZAMAWIAJĄCY: J.W. Construction S.A.

ILOŚĆ BETONU: 70 951 m3
ILOŚĆ STALI: 8 606 t
POWIERZCHNIA STROPÓW:  143 920 m2
WARTOŚĆ NETTO: 76 564 tyś. zł.
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VIII.2013
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: II.2017

Wykonanie konstrukcji żelbetowej i murowej w systemie Generalnego Wykonawcy na budowie przy ul. Kasprzaka/Ordona w Warszawie.

W ramach inwestycji wykonano:

Zespół Mieszkalny Wielorodzinny „Bliska Wola” – etap A i B1
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym – etap Cm
Budynek usługowy – etap Ck