2016

KAMERALNE VIII

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Robyg Construction S.A./JWC
ILOŚĆ BETONU: 8 520 m3
ILOŚĆ STALI: 872 t
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 17 300 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 8807 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VII.2015
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: V.2016

Zespół Mieszkalny Wielorodzinny z garażami podziemnymi na osiedlu „Kameralne” – etap VIII przy ul. Powstańców Śląskich w Warszawie.