2005-2012

GÓRCZEWSKA

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: J.W. Construction Holding S.A.
ILOŚĆ BETONU: 11 130 m3
ILOŚĆ STALI: 1180 t
LOKALIZACJA: Warszawa
POWIERZCHNIA STROPÓW: 32 440 m2
ZAKRES ROBÓT: Konstrukcja żelbetowa i murowa
WARTOŚĆ NETTO: 5 896 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: I.2006
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: II.2007

Osiedle Mieszkaniowe Górczewska kwartał D przy ul. Górczewskiej/Powstańców Śl. w Warszawie