2005-2012

EKO-PARK A1

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Eko Park S.A.
ILOŚĆ BETONU: 11 700 m3
ILOŚĆ STALI: 1 415 t
LOKALIZACJA: WARSZAWA
POWIERZCHNIA STROPÓW: 19 700 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet + mury(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 22 670 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VIII.2007
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2008

Osiedle Mieszkaniowe EKO-PARK etap A1 przy ul. Biały Kamień w Warszawie