2017

DOMANIEWSKA 48

ZAMAWIAJĄCY: Corbine Investment Sp. z o.o.

ILOŚĆ BETONU: 21 700 m3
ILOŚĆ STALI: 2 324 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 43 510 m2
WARTOŚĆ NETTO: 22 414 tyś. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: III.2016
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2017

Budynek biurowy Domaniewska 48 przy ul. Domaniewskiej w Warszawie