2016

AURUS

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Echo Investment S.A.
ILOŚĆ BETONU: 4 700 m3
ILOŚĆ STALI: 470 t
LOKALIZACJA: Łódź
POWIERZCHNIA STROPÓW: 10 800 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet(GW)
WARTOŚĆ NETTO: 6 402 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: IV.2015
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: VI.2016

Budynek Biurowy „Aurus” przy ul. Piłsudskiego w Łodzi