2019

Apartamenty Horyzont

ZAMAWIAJĄCY: Neoinvest Sp. z o.o.

ILOŚĆ BETONU: 6 570 m3
ILOŚĆ STALI: 754 t
POWIERZCHNIA STROPÓW: 12 200 m2
WARTOŚĆ NETTO: 9 300 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: III.2018
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: II.2019

Generalne wykonawstwo stanu surowego otwartego wraz z robotami ziemnymi, izolacyjnymi, kanalizacja podposadzkową i instalacją uziemiającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Apartamenty Horyzont przy ul. Zapolskiej w Kielcach.