2005-2012

ALBATROSS TOWERS

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Robyg Construction Sp. z o.o.
ILOŚĆ BETONU: 10 600 m3
ILOŚĆ STALI: 1240 t
LOKALIZACJA: Gdańsk
POWIERZCHNIA STROPÓW: 19 900 m2
ZAKRES ROBÓT: Żelbet
WARTOŚĆ NETTO: 12878 tys. zł
ROZPOCZĘCIE ROBÓT: VI.2011
ZAKOŃCZENIE ROBÓT: XII.2012

Zespół Mieszkalny Wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym „Albatross Towers” Etap I przy Al. Rzeczypospolitej 4 w Gdańsku